Aktualności

 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

  Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

  Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii

  (wybrane fragmenty)

  Adoracja Chrystusa ukrzyżowanego

  127. Okres Wielkiego Postu kończy się wraz z rozpoczęciem Triduum Paschalnego, tzn. z odprawieniem Mszy Wieczerzy Pańskiej. W Triduum Paschalnym Wielki Piątek, poświęcony celebracji męki Pańskiej, jest dniem najstosowniejszym do Adoracji krzyża świętego.

  Pobożność ludowa lubi jednak antycypować kultyczne uwielbienie krzyża. W czasie bowiem całego Wielkiego Postu każdy piątek, poczynając od najstarszej tradycji chrześcijańskiej, jest dniem wspominania męki Chrystusa, a wierni w swej pobożności chętnie kierują uwagę na tajemnicę krzyża.

 • Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii

  „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni”
  (Mt 28, 20)

  Powaga obecnych okoliczności wymaga refleksji nad pilnością i istotnym znaczeniem sakramentu pojednania, wraz z pewnymi niezbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla szafarzy powołanych do sprawowania tego Sakramentu.

  Także czasach Covid-19 sakrament pojednania jest udzielany zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i z przepisami Ordo Paenitentiae.

  Spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania tego sakramentu (por. kan. 960 KPK), podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej, nie może być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów (por. kan. 961, § 1 KPK) lub też występuje poważna konieczność (por. kan. 961, § 1, 2 KPK), za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny, biorąc pod uwagę kryteria uzgodnione z innymi członkami Konferencji Episkopatu (por. kan. 455, § 2 KPK) i przy konieczności, aby rozgrzeszenie było ważne, votum sacramenti ze strony indywidualnego penitenta, to znaczy postanowienie wyznania we właściwym czasie grzechów ciężkich, których w tym czasie nie można było wyznać (por. kan. 962, § 1 KPK).

 • Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

  Błogosławieństwo stołu

  przed uroczystym posiłkiem

  w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

  (na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, tom 2, Katowice 2001, numery 1347-1350)

  Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

 • Niedzielne uczestnictwo w czasie epidemii koronawirusa

  Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny przychylił się do decyzji zawartej w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
  Udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca, która dotyczy:

  - osób w podeszłym wieku,
  - osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
  - osób, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Św. niedzielnej we wskazanym czasie NIE JEST GRZECHEM. Jednocześnie biskupi zachęcają, aby osoby korzystające z dyspensy TRWAŁY NA OSOBISTEJ I RODZINNEJ MODLITWIE. Zachęcają też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła POPRZEZ TRANSMISJE RADIOWE, TELEWIZYJNE LUB INTERNETOWE.

  https://wroclaw.gosc.pl/…/6213226.Metropolita-wroclawski-ud…

 • Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

  Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone