Duszpasterstwo rodzin

Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa

w archidiecezji wrocławskiej

Przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu (najlepiej pół roku wcześniej) narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego, celem podjęcia bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Przygotowanie obejmuje:

 1.  Rozmowę duszpasterską w kancelarii parafialnej
 2.  Dziewięć katechez przedślubnych, podczas których omawiane są tematy z: teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz liturgia sakramentu małżeństwa.

Tematy katechez:

 • Chrześcijanin - uczeń Chrystusa.
 • Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.
 • Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo.
 • Normy etyczne życia małżeńskiego.
 • Postawy antyrodzicielskie a naturalne planowanie rodziny.
 • Dziecko - najcenniejszy dar dla małżonków.
 • Sakramentalny charakter małżeństwa - zadania.
 • Liturgia sakramentu małżeństwa.

 

 1.  Trzy konsultacje indywidualne w poradni życia rodzinnego z odpowiednio przygotowaną osobą świecką - doradcą życia rodzinnego, posiadającą misję kanoniczną Biskupa Diecezjalnego.
 2. Uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych.
 3.  Spowiedź i Komunia Św. na początku i na końcu bezpośredniego przygotowania.

W dekanacie wołowskim regularnie katechezy odbywają się w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wińsku (początek w pierwszą sobotę lutego) oraz w parafii pw. NMP z Góry Karmel (początek w pierwszy piątek Wielkiego Postu).

Konsultacje indywidualne odbywają się w parafii pw. Św. Wawrzyńca w każdy drugi wtorek miesiąca,  godz. 17.30.

Konsultacji udziela doradca życia rodzinnego Joanna Augustynowicz, kontakt sms 666 478 876.

 

 

 

 

 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE

w archidiecezji wrocławskiej

służy pomocą dzieciom, młodzieży, małżonkom i rodzicom

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Katedralna 4/8-9, 50-328 Wrocław, tel. 713271101

Specjaliści: pedagog, psycholog, lekarz-psychiatra, psycholog-duszpasterz, duszpasterz-egzorcysta, mediator, doradca życia rodzinnego (nauczyciel NPR, również konsultacje internetowe), prawnik, psycholog dla obcokrajowców

Poradnia Rodzinna przy parafii św. Andrzeja Apostoła

ul. Boguszowska 84, 50-001 Wrocław Stabłowice,

tel. 660913432, e-mail: umilowani@umilowani.pl,

www.umilowani.pl

Specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, doradca życia rodzinnego, warsztaty dla małżeństw i dla rodziców

Poradnia Rodzinna przy parafii św. Anny

ul. Brodzka 160 (dom katechetyczny),

54-067 Wrocław Pracze Odrzańskie, tel. 503413851,

e-mail: kontakt@familandia.pl,

www.familandia.pl/poradnia-rodzinna/

Specjaliści: pedagog, doradca życia rodzinnego, psycholog, logopeda, warsztaty „Rozumieć dziecko"

Poradnia Rodzinna „Antoni"przy parafii św. Antoniego

al. Kasprowicza 26, 51-137 Wrocław,

tel. 713273430,

e-mail: poradnia.rodzinna.antoni@gmail.com,

www.poradnia.antoni.w-w.pl

Specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, doradca życia rodzin­nego, duszpasterz, prawnik

Poradnia Rodzinna „Franciszek"

przy parafii św. Franciszka z Asyżu,

ul. Borowska 174, 50-554 Wrocław, tel.516688890,

e-mail: poradnia.rodzinna.franciszek@gmail.com,

www.poradniafranciszek.wroclaw.pl

Specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, doradca życia rodzin­nego, duszpasterz, prawnik

Poradnia Rodzinna przy parafii św. Henryka

ul. Gliniana 16, 50-525 Wrocław, tel. 784767166,

e-mail: henryk.poradnia@op.pl

Specjaliści: psycholog, doradca życia rodzinnego, pedagog, warsztaty - komunikacja w małżeństwie i rodzic-dziecko

Poradnia Rodzinna przy parafii św. Jadwigi

ul. Pilczycka25, 54-150 Wrocław Kozanów, tel. 511387719,

e-mail: poradnia@rodzinna.wroclaw.pl

Specjaliści: psycholog, doradca życia rodzinnego, pedagog, terapeuta

NEST

Poradnia Rodzinna przy parafii św. Karola Boromeusza

ul. Oficerska 1-3 p.15, 53-331 Wrocław, tel. 691100450,

e-mail: poradniaboromeusz@gmail.com

Specjaliści: pedagog, psycholog, prawnik, duszpasterz, doradca życia

rodzinnego

Poradnia Rodzinna „Syntonia"

przy klasztorze Dominikanów

pi. Dominikański 2, 50-159 Wrocław,

tel. 728471669, e-mail: syntwro@dominikanie.pl

Specjaliści: psycholog, doradca życia rodzinnego (NPR, seksuolog),

pedagog, terapeuta NEST, doradca zawodowy, grupa terapeutyczna

DDA, duszpasterz

 

Poradnia Rodzinna przy parafii NMP Bolesnej

ul. Tatarakowa 1-3, 51-511 Wrocław Strachocin,

tel. 790214050, e-mail: poradnia.strachocin@gmail.com

Specjaliści: doradca życia rodzinnego, psycholog, prawnik, pedagog, pedagog specjalny, duszpasterz - poradnictwo duchowe

Poradnia Rodzinna i Biuro Poradnictwa Obywatelskiego

przy parafii Świętej Rodziny, Fundacja „Sancta Familia"

ul. Monte Cassino 64, 51-681 Wrocław, tel. 713482901,

517453575, e-mail: fundacja@safa.org.pl

Specjaliści: psycholog, terapeuta uzależnień, prawnik, doradca życia rodzinnego, mediator

Akademicka Poradnia Rodzinna „Sychar"

przy Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego

pi. bp. Nankiera 17a, 50-140 Wrocław, tel. 730458979,

e-mail: poradnia.maciej@wp.pl

Specjaliści: pedagog-terapeuta, doradca życia rodzinnego, instruktor NPR, terapeuta rodzinny, mediator, psycholog-terapeuta, duszpasterz

Poradnia Rodzinna przy Fundacji „Evangelium Vitae"

ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław,

tel. 798988903 oraz 717828761 w. 25,

e-mail: poradnia@boromeuszki.wroclaw.pl,

www.fev.wroclaw.pl

Specjaliści: terapeuta NEST, doradca życia rodzinnego (również język

migowy), psychoterapeuta, psycholog, pedagog, grupa wsparcia dla

rodziców po stracie dziecka

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika

ul. Witosa 47, 55-230 Jelcz-Laskowice,

tel. 694419399, e-mail: poradniarodzinna.jelcz@gmail.com

Specjaliści: pedagog, psycholog, doradca życia rodzinnego, prawnik, doradca dla dzieci i młodzieży, warsztaty interpersonalne

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

przy parafii NMP Matki Miłosierdzia

ul. Wileńska 4, 56-400 Oleśnica, tel. 783806680

oraz 660664693; e-mail: spr.olesnica@onet.pl

Specjaliści: doradca życia rodzinnego, pedagog, psychoterapeuta,

psycholog

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

przy parafii NMP Matki Pocieszenia

pi. św. Maksymiliana Kolbe 1, 55-200 Oława,

teł. 717400049

Specjaliści: prawnik, psycholog, doradca życia rodzinnego, duszpasterz

Poradnia Rodzinna przy parafii

św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi,

ul. Jana Pawła II 3, 55-100 Trzebnica,

tel. 713887845

Specjaliści: doradca życia rodzinnego, prawnik, psycholog

Porady udzielane są bezpłatnie. Poradnie współfinansowane przez gminne, miejskie i powiatowe organy samorządowe

 

Więcej informacji o pracy poradni na stronie: http://dr.archidiecezja.wroc.pl/temp_www/poradnie_rodzinne.php

 

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone