Kapłani

Kapłani obecnie posługujący:

Proboszcz Ks. mgr Stanisław MAŁYSA /dziekan/ - od 1998 r.

Wikariusz Ks. mgr Piotr Zaryczański - od 2023 r.

Wikariusz Ks. mgr Robert SZWABOWICZ - od 2022 r.

 

Kapłani posługujący wcześniej:

Ks. Jacek Olszewski: 1998 - 1999

Ks. Roman Siewiera: 1998 - 2003

Ks. Cezary Ciupiak: 1999 - 2005

Ks. Szymon Zaufal: 2003 - 2005

Ks. Krzysztof Noworytto: 2005 - 2009

Ks. Tomasz Zagała: 2008 - 2011

Ks. Antoni Ablam: 2009 - 2015

Ks. Marcin Maślak: 2011 - 2014

Ks. Bartosz Dulęba: 2014 - 2016

Ks. Rafał Kubiak: 2016 - 2017

Ks. Wojciech Buźniak: 2015 -2020

Ks. Marcin Malinowski: 2017 - 2022

ks. Michał Olko: 2020 - 2023

Ks. Robert Szwabowicz: 2022 -

Ks. Piotr Zaryczański: 2023 -

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone