Patron

Patronem parafii jest św. Wawrzyniec diakon i męczennik. Pochodził z Hiszpanii. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi i opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za panowania cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny. Po męczeńskiej śmierci papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła”.  Według tradycji został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku.

Imię Świętego wymienia się w Kanonie Rzymskim. Jest patronem Hiszpanii /Król Filip II wybudował swój pałac Escorial w kształcie kraty/, Norymbergii, bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, studentów i ubogich. Jest patronem diecezji pelplińskiej. Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych i w poparzeniach. Święty Wawrzyniec patronuje też przewodnikom sudeckim oraz ratownikom GOPR.

W ikonografii św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasem jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.

Święto liturgiczne obchodzone jest 10 sierpnia, które jest też świętem diakonatu. W naszej parafii obchodzimy w tym dniu odpust.

 

Modlitwa do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcu, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami. Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego. Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności.  Amen.

 

Prośba do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze Męczenniku, proś za nas,

Módl się za nami,

U Jezusa Pana, wstawiaj się za nami.

Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,

A po śmierci nas przyjął do wiecznej radości.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone