Kościół

Kościół św. Wawrzyńca

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych zabytków Wołowa. Jak podają kroniki  świątynia została zbudowana pod koniec XIII wieku i pierwotnie była obiektem drewnianym. Budowa  obecnego kościoła w Wołowie rozpoczęła się w 1391 roku. Ufundował go książę Henryk III Głogowski. Na przestrzeni dziejów dwukrotnie była odbudowywana po pożarach i kilkakrotnie przebudowywana.

Obecnie kościół ma czteroprzęsłową prostokątną nawę, krytą trójspadowo i wydłużone prezbiterium. Budowla posiada wysokie, pełnołukowe okna w ostrołukowych wnękach, między którymi usytuowane są przypory. Od północy, przy bocznej ścianie nawy i prezbiterium, wznosi się wieża nakryta hełmem z prześwitem. W 2016r. wieża przeszła gruntowny remont ( wykonano m.in. rekonstrukcję i złocenia krzyża, chorągiewki i kuli). Obok niej znajduje się zakrystia. Nawa nakryta jest XVIII-wiecznym sklepieniem klasztornym, natomiast prezbiterium – krzyżowo-żebrowym. Żebra oparte są na ozdobnych podporach. Wnętrze rozczłonkowane jest filarami, między którymi znajdują się loże. Wystrój świątyni jest barokowy, wzbogacają go epitafia mieszczan pochodzące zarówno z tej epoki jak i z okresu renesansu. W prezbiterium znajdują się bardzo ciekawe freski datowane na XV i XVI wiek. Przedstawiają rajskie drzewo oraz postaci Adama i Ewy, tarcze z Arma Christi, jak również dwie z orłem, a także ornamenty roślinne i gwiazdki. Nad wejściem do kościoła usytuowane są dwie kondygnacje empor. Na wyższej umieszczony jest prospekt organowy ozdobiony złoconymi, rzeźbionymi ornamentami roślinnymi.

Dwukondygnacyjny ołtarz główny zawiera obraz patrona kościoła – św. Wawrzyńca. Powyżej niego umieszczony jest wizerunek Trójcy Świętej. Nastawę zdobią kolumny, pilastry, figury i złocone dekoracje.

W kościele znajdują się również ołtarze boczne;  dwa poświęcone są Matce Bożej – Nieustającej Pomocy i Szkaplerznej. W kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej umieszczone są relikwie Świętych i Błogosławionych. Kolejny ołtarz zawiera Obraz Miłosierdzia Bożego , wizerunek św. Faustyny Kowalskiej i św. Teresy Benedykty od Krzyża. Zdobią go sterczyny i złocone ornamenty. Obok ołtarza znajduje się odrestaurowana chrzcielnica. Ponadto świątynia zawiera kaplicę św. Józefa z ołtarzem, w którym umieszczona jest figura patrona. W ściany wmurowane są epitafia mieszczan wołowskich. Pod emporami zawieszone są stacje Drogi Krzyżowej, mające formę  obrazów.

Dumą świątyni są pochodzące z ok. 1716 roku organy, których budowniczym był Adam Horatius Casparini z Wrocławia – jeden z najsłynniejszych organomistrzów ówczesnych czasów. Od 2001 r. w kościele odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi.

Poniżej zdjęcia wnętrza kościoła św. Wawrzyńca.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone