ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PRZED WIELKIM POSTEM

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

Godz. 7.00 - Msza Św. i ROZPCZĘCIE ADORACJI

Godz. 7.30 - ADORACJA PRYWATNA

Godz. 9. 00 - Róża Św. Antoniego, Św. Anny

Godz.10.00 - Róża Św. Maksymiliana M. Kolbego i Matki

Bożej Fatimskiej

Godz. 1l. 00 - Róża Matki Bożej Królowej Polski i NMP

Łaskawej

Godz.12. 00 – ANIOŁ PAŃSKI - Róże Matki Bożej z La

Salette i Róża Matki Bożej Zielnej

Jana Pawła II

Godz.13. 00 - Róża Matki Bożej Bolesnej i Świętej Bożej

Rodzicielki

Godz. 14. 00 - Róża Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

i Miłosierdzia Bożego,

Godz. 15.00 - KORNKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Róża Nieustającej Pomocy NMP, MB

Szkaplerznej

Godz. 16.00 - Róża O. Pio, Św. Józefa, św. Joanny Beretta

Molla i Odnowa w Duchu Św.

Godz. 17.00 - ADORACJA PRYWATNA

Godz. 17.45 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEFGO

Godz. 18.00 - ZAKOŃCZENIE ADORACJI i MSZA

ŚWIĘTA.

„CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ"

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone