Nabożeństwa Wielkiego Postu

Nabożeństwo Gorzkich Żali - niedziela godz. 16.00

Droga Krzyżowa - godz. 17.00 dzieci, godz. 18.00 - dorośli, godz. 19.00 - młodzież

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone