PENITENCJARIA APOSTOLSKA- DEKRET

L.dz. 01711/2023-224/23/I

D e k r e t

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności wiernych i dla ich duchowego zdrowia, na mocy szczególnych uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka z Bożej Opatrzności Papieża w Chrystusie, uwzględniając niedawno skierowaną prośbę ze strony Księdza Stanisława T. Małysy, Proboszcza Parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Wołowie, w Archidiecezji Wrocławskiej, przy rekomendacji Najdostojniejszego Arcybiskupa Metropolity, z okazji dwudziestej piątej rocznicy istnienia tejże Parafii, z niebieskiego skarbca Kościoła łaskawie udziela Odpustu zupełnego, pod zwyczajnymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), który może także być ofiarowany jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w Czyśćcu. Wierni szczerze się nawracający i poruszeni miłością mogą z niego skorzystać od dnia 25 czerwca 2023 aż do dnia 25 czerwca 2024, jeśli na sposób pielgrzymi nawiedzą kościół parafialny pw. Świętego Wawrzyńca i tamże pobożnie wezmą udział w obrzędach związanych z jubileuszem, lub przynajmniej przez odpowiedni czas oddadzą się pobożnemu rozmyślaniu i zakończą je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary, wezwaniami do Matki Bożej i Świętego Wawrzyńca.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnego powodu nie mogą wyjść z domu, mogą podobnie uzyskać Odpust zupełny, jeśli po wzbudzeniu obrzydzenia do jakiegokolwiek grzechu i po wzbudzeniu intencji spełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, duchowo złączą się z obchodami jubileuszowymi i ofiarują swoje modlitwy, cierpienia i niewygody własnego życia miłosiernemu Bogu.

Zatem, aby dostęp do łaski Bożej – możliwej do uzyskania przez władzę kluczy Kościołowi powierzoną – stał się z racji miłości pasterskiej łatwiejszy, ta sama Penitencjaria usilnie prosi, aby Proboszcz i kapłani, obdarzeni odpowiednią władzą do słuchania spowiedzi, chętnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Niniejszy Dekret obowiązuje przez cały czas srebrnego Jubileuszu parafii. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 13 czerwca, we wspomnienie Świętego Antoniego Padewskiego, w roku Wcielenia Pańskiego 2023.

M a u r u s Kard. P i a c e n z a

Penitencjarz Większy

K r z y s z t o f N y k i e l

Regens

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone