Przygotowania do sakramentu bierzmowania

W naszej parafii trwają przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej - Bierzmowania.

Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują niewysłowiony dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób.

Najbliższe spotkania przygotowujące odbędą się 8 i 15 marca b.r. /czwartki, godz. 18.00/. Sakrament Bierzmowania odbędzie się 18 kwietnia b.r. Uroczystości sakramentu przewodniczył będzie Bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia.

Wszystkich, którzy zostali ochrzczeni poza parafią św. Wawrzyńca i św. K. Boromeusza, prosimy o dostarczenie wypisów aktu chrztu z parafii, gdzie udzielany był ten sakrament.

Kandydat do bierzmowania wybiera sobie dodatkowe imię - patrona bierzmowania, którego pragnie naśladować. Dodatkowo kandydat podaje imię i nazwisko świadka.

Serdecznie zapraszamy młodzież do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej - piątki, godz. 19.00 oraz Gorzkich Żali - niedziela, godz. 16.00.

Zamieszczamy teksty, które wymawiają kandydaci podcza uroczystej mszy udzielenia sakramentu bierzmowania. Należy je przyswoić na pamięć.

Przed homilią następuje dialog Księdza Biskupa z młodzieżą:

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.    /tekst do nauczenia na pamięć/

Wszyscy: Amen.

Po homilii następuje Liturgia Sakramentu i namaszczenie krzyżmem.

Bierzmowani pojedynczo podchodzą do biskupa, ktory zwraca się do każdego:

Biskup: N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z Duchem Twoim.

Po udzieleniu każdemu sakramentu następuje Liturgia Eucharystyczna.

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone