REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 03 - 06.04.2022r.

,,W tym czasie wielkiego cierpienia dla nas, dla Ukrainy, zwracamy nasze oczy i serca na Święty Krzyż! W tym czasie niech pasterze we wszystkich kościołach jak najczęściej odprawiają Drogę Krzyżową, nabożeństwa pokutne i adorację Krzyża. Niech REKOLEKCJE, różne spotkania i pielgrzymki będą poświęcone ŚWIĘTEMU KRZYŻOWI oraz będą czasem i miejscem działania łaski Bożej, a także modlitwy o nawrócenie grzeszników.”

Z listu Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego Ukrainy na Rok Świętego Krzyża 2022

Drodzy Parafianie parafii św. Wawrzyńca w Wołowie, Ukochani Przyjaciele, Szanowni Mieszkańcy Wołowa, kiedy w listopadzie ubiegłego roku Biskupi Rzymskokatoliccy Ukrainy decydowali, że rok 2022 będzie na Ukrainie Rokiem Krzyża Świętego, czasem jego szczególnej kontemplacji, nikt z nich nie podejrzewał, że będzie to również czas wojny. Dziś widzimy jak prorocza była to decyzja, a jej źródła należy dopatrywać się w woli samego Ducha Świętego. W tych dniach więc On, Duch Święty, prowadzi nas pod Krzyż Chrystusa, bo właśnie Krzyż jest odpowiedzią Boga na zło świata, jest miejscem zwycięstwa Jezusa nad złem - szatanem i śmiercią.

Od 24 lat, a więc od początku erygowania naszej parafii, Ksiądz Dziekan Stanisław Małysa, w piątą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczyna z Wami, Drodzy Parafianie, czas Świętych Rekolekcji. Pielęgnując ten zwyczaj i odpowiadając na prośbę biskupów Ukrainy, chcę razem z Wami, posłuszy natchnieniu Ducha Świętego, stanąć w tym czasie pod Krzyżem Chrystusa. Kontemplacji Krzyża, w której będziemy chcieli się zanurzyć, jak stwierdzili biskupi w swoim liście: trzeba się uczyć. Niech więc tegoroczne Rekolekcje, z Bożym błogosławieństwem, staną się okazją do zgłębienia Tajemnicy Krzyża Chrystusowego.

Drodzy: „nie ma Kościoła bez Krzyża; nie ma ofiary, uświęcenia i służby – bez Krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa bez Krzyża. Każdy kto zwycięża, zwycięża w Krzyżu. Wszystko ma swój sens w Krzyżu. Te słowa błogosławionego Stefana kard. Wyszyńskiego będą nam w tej kontemplacji towarzyszyć i pomagać, a sam Prymas Tysiąclecia zamieszka na stałe w naszej Wspólnocie, kiedy to w ostatni dzień Rekolekcji zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła św. Wawrzyńca relikwie pierwszego stopnia tego błogosławionego.

Drodzy, święty czas Rekolekcji, będzie również dla mnie okazją, by każdemu z Was, uczestników tych Rekolekcji, przekazać dar od Ojca Świętego Franciszka razem z Jego błogosławieństwem.

Serdecznie zapraszam każdego z Was z osobna do podjęcia razem ze mną
tej pielgrzymki do Chrystusowego Krzyża, zapraszam, byśmy wspólnie stanęli pod Krzyżem Jezusa, a jednocześnie proszę o modlitwę, by Duch Święty prowadził nas na tej drodze,
tak by przyniosła ona jak najpiękniejsze owoce.

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo. W Tobie jest nasze zwycięstwo.

Błogosławiony Stefanie kard. Wyszyński – módl się za nami.

Z prośbą o modlitwę

i zapewniając o pamięci w modlitwie

Ks. Wojciech Buźniak

Rzym, dnia 25 marca 2022 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone