Sakrament Małżeństwa

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

(Mk 10,6-9)

Przymierze małżeńskie, przez który mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem tego Sakramentu.

 

Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa         w archidiecezji wrocławskiej

Przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu (najlepiej pół roku wcześniej) narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego, celem podjęcia bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Przygotowanie obejmuje:

 1.  Rozmowę duszpasterską w kancelarii parafialnej
 2.  Dziewięć katechez przedślubnych, podczas których omawiane są tematy z: teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz liturgia sakramentu małżeństwa.

Tematy katechez:

 • Chrześcijanin - uczeń Chrystusa.
 • Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie.
 • Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo.
 • Normy etyczne życia małżeńskiego.
 • Postawy antyrodzicielskie a naturalne planowanie rodziny.
 • Dziecko - najcenniejszy dar dla małżonków.
 • Sakramentalny charakter małżeństwa - zadania.
 • Liturgia sakramentu małżeństwa.

 

 1.  Trzy konsultacje indywidualne w poradni życia rodzinnego z odpowiednio przygotowaną osobą świecką - doradcą życia rodzinnego, posiadającą misję kanoniczną Biskupa Diecezjalnego.
 2. Uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych.
 3.  Spowiedź i Komunia Św. na początku i na końcu bezpośredniego przygotowania.

W dekanacie wołowskim regularnie katechezy odbywają się w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wińsku (początek w pierwszą sobotę lutego) oraz w parafii pw. NMP z Góry Karmel (początek w pierwszy piątek Wielkiego Postu).

Konsultacje indywidualne odbywają się w parafii pw. Św. Wawrzyńca w każdy drugi wtorek miesiąca,  godz. 17.30.

Konsultacji udziela doradca życia rodzinnego Joanna Augustynowicz, kontakt sms 666 478 876.

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego:

 • Metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed spotkaniem w kancelarii parafialnej.
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej.
 • Świadectwo bierzmowania - o ile przyjęcia sakramentu bierzmowania nie odnotowano w metryce chrztu.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 • Potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt cywilny, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone