Aktualności

 • Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii

  „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni”
  (Mt 28, 20)

  Powaga obecnych okoliczności wymaga refleksji nad pilnością i istotnym znaczeniem sakramentu pojednania, wraz z pewnymi niezbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla szafarzy powołanych do sprawowania tego Sakramentu.

  Także czasach Covid-19 sakrament pojednania jest udzielany zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i z przepisami Ordo Paenitentiae.

  Spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania tego sakramentu (por. kan. 960 KPK), podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej, nie może być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów (por. kan. 961, § 1 KPK) lub też występuje poważna konieczność (por. kan. 961, § 1, 2 KPK), za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny, biorąc pod uwagę kryteria uzgodnione z innymi członkami Konferencji Episkopatu (por. kan. 455, § 2 KPK) i przy konieczności, aby rozgrzeszenie było ważne, votum sacramenti ze strony indywidualnego penitenta, to znaczy postanowienie wyznania we właściwym czasie grzechów ciężkich, których w tym czasie nie można było wyznać (por. kan. 962, § 1 KPK).

 • Niedzielne uczestnictwo w czasie epidemii koronawirusa

  Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny przychylił się do decyzji zawartej w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
  Udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca, która dotyczy:

  - osób w podeszłym wieku,
  - osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.)
  dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
  - osób, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Św. niedzielnej we wskazanym czasie NIE JEST GRZECHEM. Jednocześnie biskupi zachęcają, aby osoby korzystające z dyspensy TRWAŁY NA OSOBISTEJ I RODZINNEJ MODLITWIE. Zachęcają też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła POPRZEZ TRANSMISJE RADIOWE, TELEWIZYJNE LUB INTERNETOWE.

  https://wroclaw.gosc.pl/…/6213226.Metropolita-wroclawski-ud…

 • Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

  Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

  Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 • Orszak Trzech Króli 2020

  W poniedziałek, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, ulicami Wołowa, przeszedł Orszak Trzech Króli. Całą uroczystość rozpoczęła Eucharystia w kościele św. Wawrzyńca, którą sprawował Proboszcz Ks. Stanisław Małysa. Po mszy św. orszaki reprezentujące poszczególne kontynenty, rozpoczęły pochód z Rynku, kierując się pod Zamek Piastowski. Tam odegrana została na balkonie scena z Herodem, po czym wszyscy skierowali się w kierunku gospody, a zakończyli marsz w hali sportowej OSiR.

  Tu młodzi aktorzy ze Studia Balans przedstawili spektakl taneczny odwiecznej walki i zwycięstwa dobra nad złem. Następnie Trzech Króli złożyło ofiary Nowonarodzonemu Jezusowi.

  Na zakończenie mogliśmy cieszyć się koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Ani Wyszkoni i jej zespołu.

  Składamy podziękowania wszystkim parafianom i gościom, którzy zebrali się na orszaku. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy z serca poświęcili wiele czasu na przygotowanie tegorocznego orszaku.

 • REKOLEKCJE ADWENTOWE 15-18.12.2019R.

  EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE- Wielka tajemnica wiary

   

  PROGRAM   REKOLEKCJI

                         15.12. – 18.12.2019 R.

   

  „Eucharystia daje życie”;  „Eucharystia - Wielka tajemnica wiary”;

   „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). - „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

                     Zapraszając do udziału w Rekolekcjach, prosimy za prorokiem Izajaszem: nie bój się, nie lękaj się, Bóg przychodzi aby zbawić!

                                                               Ks. Stanisław T. Małysa

                                                                          proboszcz

                                             Ks. Wojciech Buźniak i Ks. Marcin Malinowski

2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone